Montáž betonového plotu

Betonové ploty jsou vhodné nejen k oplocování průmyslových areálů, ale v poslední době si je oblíbili i majitelé rodinných domů s malým i větším pozemkem. Výhodou betonového plotu je vytvoření soukromí, dále bezpečnost vůči nežádoucím pohledům i zlodějům, pevnost a zároveň pružnost. Jednou z hlavních deviz betonového plotu je rychlost jeho výstavby.

Pokud jde o kvalitu betonového plotu, ta je dána použitím certifikovaného cementu a přidáním průmyslové ocelové armatury v podobě sítě do desek a ocelových prutů do sloupků. Životnost betonového plotu je věčná a odolnost vůči větru, dešti, mrazu, ledu a dalším povětrnostním vlivům je dokonalá.

Jak montovat betonový plot

Plot tvoří betonové sloupky a desky. Sloupky jsou opatřeny drážkami z obou stran, kromě sloupků koncových, u kterých je drážka jedna. Sloupky se zafixují do země a do drážek se pak shora zasouvají jednotlivé desky, podle toho, jak chceme mít plot vysoký.

  1. Než začneme s vlastní stavbou plotu, musíme si nejprve vytyčit trasu a vyměřit vzdálenosti pro sloupky. Pokud máme desky o délce dvou metrů, budeme hloubit výkopy pro sloupky tak, že středy děr budou vzdálené od sebe 205 cm.
  2. Sloupky se zapustí do hloubky minimálně 60 cm a zasypou se zeminou nebo štěrkem. Ovšem z, ohledem na potřebu pevnosti a stability celého betonového plotu je ideální všechny sloupky zabetonovat. Před úplným zasypáním a upěchováním zeminy srovnáme sloupek pomocí vodováhy. Výšku si vyměříme provázkem podle potřeby a podle profilu terénu. Beton je třeba nechat vytvrdnout, aby nedošlo k vyvrácení sloupku.
  3. Nakonec následuje fáze zasouvání betonových desek do drážek sloupků. Před tím je dobré vyzkoušet si tuto operaci dvoumetrovou latí nebo vodováhou, abychom měli jistotu, že sloupky jsou usazeny správně a případně mohli dorovnat jak sloupky, tak terén, aby pod deskou zemina nechyběla, nebo naopak nevadila ke správnému usazení desky až na zem.
  4. K dokonalému sesazení desek k sobě, ke srovnání nerovností, eventuálně k zajištění desek proti pohybu, lze použít cementového lepidla nebo těsnící pěny.